BOLESTI ZAD A PÁTEŘE

Nejdůležitější podmínkou při léčbě bolesti zad je odhalit co přesně bolí a proč to bolí. Jen tak lze bolest zad skutečně odstranit.

Mezi nejčastější příčiny bolesti zad řadíme:

 • Špatné držení těla. Jedná se o chybné postavení jednotlivých úseků páteře a následně i kloubů, které s ní souvisí. Důvodem jsou špatné návyky v dětství i v dospělosti. Podstatně lépe se špatné držení těla odstraňuje v dětství, kdy je
   páteř ještě tvárná.
 • Pracovní přetížení: opakované pohyby, byť zdánlivě nepříliš náročné, mohou časem vést k přetížení a následnému zranění páteře.
  I sedavé zaměstnání proto může způsobit stejné bolesti jako fyzicky značně namáhavá práce.
 • Pohybová aktivita. Lidské tělo je stavěno na fyzickou zátěž. Pokud tělu chybí, rozvíjí se v těle určité pochody, které vedou dříve nebo později k rozvoji bolesti zad. Na druhou stranu i sportovní aktivitadlouhodobě přetěžující pohybový systém vede k bolesti.
 • Svalová dysbalace: Na držení páteře se podílí dvojí svalový systém. První zajišťuje pevnost a odolnost páteře, druhý dává lidskému tělo sílu a rychlost. Oba systémy musí být v rovnováze. Pokud dojde k tzv. dysbalanci, rozvíjí se svalové a úponové bolesti zad.
 • Stres Málokdo si je vědomý, jak velké změny stres v lidském těle dělá. Pod vlivem stresových hormonů dochází k neúčelné a dlouhodobé kontrakci některých svalů. Tyto trvalé kontrakce sval oslabuje a vede k biochemickým změnám, jejichž výsledkem je opět bolest.
 • Obezita Kloubní a vazové struktury lidského těla jsou konstruovány, aby odolávaly dlouhodobému tlaku a tahu. I jejich nosnost a odolnost je však omezená. Zvýšená zátěž vede k jejich dřívějšímu opotřebení a následným degenerativním změnám.
 • Degenerativní změny na páteři: Jsou výsledkem nepoměru mezi schopností odolávat tlaku a zátěží, která na páteř působí.
 • Skryté příčiny.Bolesti zad mohou být příčinou onemocnění vnitřních orgánů. Také stav některých kloubů se významně podílí na stavu páteře – chodidla, kolena, kyčle, asymetrická délka dolních končetin a jiné.
Bolesti páteře
Close Menu