BOLESTI SVALŮ

Svalová tkáň je častým zdrojem bolesti prakticky po celém těle. Příčinou je přetížení svalů v rámci každodenního pracovního a volnoaktivního života. Cíleným uvolněním takových svalů dokážeme pomoci od bolesti a po zácviku i zabránit návratu potíží.

Šlacha je úpon svalu na kost. Kost i sval jsou na zátěž odolnější a tak je místem bolesti zpravidla šlacha. Ta je tvořena kolagenním vazivem. Mezi vlákny probíhají cévy, které přivádí a odvádí krev s živinami a podpůrnými prostředky.

Dlouhodobá zátěž, například sportovní nebo pracovní přetížení se na uspořádání šlachy podílí negativně. Vzniká rozvláknění složitého uspořádání šlachy a bolesti.

Close Menu