KRÁTKOVLNNÁ DIATERMIE

Krátkovlnná diatermie je metoda, která využívá tepelného účinku vysokofrekvenčního proudu, který prochází tkání. Účinkem tepla ve tkáních dochází k výraznému prokrvení a tedy zvýšení objemu živin, stavebních látek a kyslíku. Přívod krve pomáhá odsávat otok, který krev strhává při odtoku s sebou. Vzniká úleva od bolesti, povoluje svalové napětí a vzniká pocit úlevy.

Close Menu